Vlastivědné muzeum ve Slaném Vám nabízí v prodeji tyto publikace


Slánský obzor ročník 18 (118). Rok 2011

sl obzor 18

Obsah
Na prahu 18. ročníku obnoveného Slánského obzoru

Václav Moucha: K výzdobě velvarské brány v Slaném
Jan Kašpar: Pozoruhodný exemplář Kutnohorské bible (1489, vydání se znakem) ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném
Romana Kmochová: „Hrome, mlč, budeš mít váček!“ Sexuální delikty a delikty proti manželství před slánským soudem v letech 1595—1620

Uměleckohistorické zajímavosti ze Slaného a Slánska:
Marek Zágora: Socha Jiřího z Poděbrad ze Slaného
Eva Stará: Svatý Litmír v Chržíně
Ivan Hušáková: K slánskému znaku
Tomáš Řepa: Kaple Božího hrobu ve Slaném
Květa Hrnčířová: Od městečka ke královskému hornímu městu Kladnu
Zdeněk Víšek: Karel Hynek Mácha a Slánsko
Irena Veverková: Vývoj učňovského a odborného školství na pozadí regionální historie Kladenska a Slánska
Milan Hes: Slaný ve vzpomínkách přeživších

Portrétní galerie
Otakar Špecinger: František Horský
Milan Hes: Arthur Breiský a Slaný
Irena Veverková: Stanislav Kulhánek

Zprávy
Jiří Friml: Ohlédnutí za historií Wilsonovy ulice a slánského nádraží
Jiří Suchomel: Pomníčky aneb i doly mají své „hroby“
Jana Krotilová: Z návštěv dvou muzeí – Znovuotevření místního muzea v Nučicích
V Jílovém: Teskně hučí Niagara
Karel Ležák: 60 let ploché dráhy ve Slaném
Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2010)

Kronika
Z Kroniky královského města Slaného za rok 2009
Z regionální literatury vydané v roce 2010
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010
Seznam starostů a jejich zástupců ve městech a obcích okrasu Kladno ve volebním období 2010—2014


Cena ročenky 80,- Kč