Vlastivědné muzeum ve Slaném Vám nabízí v prodeji tyto publikace


Slaný a Slánsko ve 20. století
Sv. č. 1 Edice historie Slánska ve XX. století
Sborník příspěvků z historické konference 1.Slaný a Slánsko ve 20. století

OBSAH

Pavel Bartoníček:
Úvod a poděkování

Michal Pehr:
Političtí reprezentanti ze Slánska ve 20. století

Zdeněk Víšek:
Politický vývoj na Slánsku 1945—1948

Milan Bárta:
Vyloučení zbytků kapitalistických živlů ze zásobování

Jaroslav Rokoský:
Jan Malypetr – premiér první Československé republiky

Božena Franková:
Prvorepublikoví čestní občané města Slaného

Iva Hušáková:
Soubor fotografií Klubu fotografů amatérů ve Slaném na přelomu 30 a 40. let 20. století

Milan Bárta:
Přešetřování okupační činnosti ředitele slánské obchodní akademie Otty Svobody v roce 1945

Jan Černý:
Městečko Mšec v meziválečném období na pozadí parcelace mšeckého velkostatku

David Hubený:
Němečtí emigranti ve Mšeci 1934—1937

Fotografická příloha