Staročeský jarmark, instalace a představení sochy F. A. Skály