Beseda s fotografem Jindřichem Štreitem

Setkání s autorem probíhající výstavy (do konce srpna), v pátek 7. srpna v 17 hodin v Cífkově statku ve Třebízi.

Foto
Jiří V. Jaroch, P. Vychodil