Výstava fotografií Petra Janžury

Zahájení výstavy fotografií Petra Janžury "Kousek nebe".
Úvodní slovo p
řednesl Mgr. S. Boloňský.
Výstava potrvá do 29. března 2008

Foto
Jiří V. Jaroch