Tři barokní zastavení ve Slaném

Zahájení výstavy
Galerie muzea 14. května v 16 hodin

Foto
Pavel Vychodil