350 let gymnasia V. B. Třebízského

Oslavy 350. výročí založení slánského piaristického gymnasia.

Vlastivědné muzeum sídlí v bývalé budově gymnasia.

Slaný 14. června 2008

Foto
Jiří V. Jaroch

350 let gymnasia V. B. Třebízského