Srpnové dny 1968 ve Slaném

Uvedení publikace vzpomínek MUDr. Vladimíra Horáka: Srpnové dny 1968 ve Slaném.

Vydala
Patria – společnost na ochranu kulturního dědictví ve Slaném za přispění Sředočeského kraje, města Slaného a Nadačního fondu Kalich.
Obřadní síň Městského úřadu ve Slaném 21. srpna 2008.

Foto
Jiří V. Jaroch