Zkreslování a zamlčování historie jako častý fenomén v dějinách 20. století

Na první přednášce letošního roku promluví v prostředí muzea již dobře etablovaný slánský historik Mgr. Milan Hes a představí vzájemný vztah dějin a historické paměti. Autor si klade otázky po narůstajícím zájmu o paměť. V této souvislosti se rovněž snaží ukázat, že paměť vztah k minulému demokratizuje a významným způsobem tak rozšiřuje možnosti tematizace minulého i mimo oblast tradiční historiografie. Přednáška si všímá ovládání paměti v prostředí nedemokratických režimů, ale k úvaze rovněž předkládá hypotetické eventuality zneužití paměti v systémech demokratických. Zvláštní pozornost je věnována zkreslování paměti šoa. Příspěvek vychází z disertační práce, kterou autor obhajuje na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

book burning

Malá galerie muzea – středa 22. února od 17 hodin