Život Pod lesem

přednáška o Džbánsku, středa 11. listopadu 2015 od 17 hodin, malá galerie

21. října byla ve výstavní síni muzea uvedena mezioborová putovní výstava věnovaná chráněné krajinné oblasti
Džbánu či Džbánska nebo též Podlesí - odtud název naší přednášky, která doprovodí výstavu a kterou provede hlavní autor výstavy Mgr. Miroslav Černý ze Skanzenu v Březně u Loun. Oblast Džánska je pozoruhodná nejen svou přírodou, ale rovněž specifickou kulturou lidí, kteří zde po staletí žili, rozvinuli zde mnohá řemesla a do dnešních dnů zachovali svéráznou lidovou architekturu a pozoruhodné památky. Právě lidem Pod lesem a jejich odkazu dnešku bude přednáška věnována. Vstupné je dobrovolné.

plakat cerny prednaska listopad 2015