Zemřel PhDr. Václav Moucha, CSc.


PhDr. Václav Moucha, CSc.

S hlubokým zármutkem Vám touto cestou oznamujeme, že v sobotu 16. srpna 2014 nás navždy opustil archeolog PhDr. Václav Moucha, CSc., vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR, předseda společnosti Patria, a také dlouholetý správce archeologické sbírky našeho muzea. Dr. Moucha odešel v době, kdy je těsně před dokončením nová archeologická expozice slánského muzea, jejímž je autorem. Na milého a přátelského pana kolegu budeme vždy vzpomínat s láskou, úctou a obdivem. Vedle svých odborných kvalit byl především laskavým člověkem, gentlemanem, který vnesl do našich životů mnoho entuziasmu, pozitivních myšlenek, radosti a laskavého humoru.

PhDr. Václav Moucha, CSc. in memoriam

Dr-Moucha


Dr. Mouchu jsme zachytili také při vycházce se studenty slánského gymnázia, kde hovořil o významu Slánského hory: