Ze Slánska až do vídeňského parlamentu: A. P. Trojan


přednáška, středa 15. dubna 2015 v 17 hodin, malá galerie muzea

V letošním roce si vedle jiných výročí připomínáme 200 let od narození českého právníka a politika
Aloise Pravoslava Trojana, který se narodil 2. dubna 1815 v Knovízi u Slaného a studoval na slánském gymnáziu. Ve svém pestrém životě se mj. zapojil do dění revolučního roku 1848, za což se mu dostalo uznání Karla Havlíčka Borovského. V několika funkčních obdobích postupně zastával posty poslance Říšského sněmu a Českého zemského sněmu (až do své smrti v roce 1893). Stál u zrodu Národní strany svobodomyslné, známější jako mladočeské, pracoval rovněž jako notář a v 60. a 70. letech zastával funkci starosty rakovnického okresu. Jeho životní osudy budou tématem přednášky historika a odborného pracovníka Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., PhDr. Tomáše W. Pavlíčka v malé galerii muzea ve středu 15. dubna od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

plakat pavlicek trojan duben 2015