Yad Vashem – izraelský památník holocaustu

Přednáška Mgr. Milana Hese o jeruzalémském památníku Yad Vashem. Ve svém výkladu se bude věnovat také nezbytným dějinným přesahům holocaustu, vzpomínkám přeživších i stále existujícímu antisemitismu. Přednáška bude doplněna promítnutými obrázky.

Mgr. Milan Hes
se v současné době připravuje na obhajobu doktorátu v Ústavu českých dějin FF UK. Jeho práce se zabývá historií paměti holocaustu.


Malá galerie muzea 17. února 2010 v 17 hodin