Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea


Malá galerie muzea středa 20. října v 17 hodin

Přednáška kurátorky národopisných sbírek Vlastivědného muzea
Mgr. Magdaleny Petrincové

Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea
Na přednášku je připravený materiál z výtvarných sbírek muzea, zaměřený na specifický národopisný žánr v malířském díle umělců, kterých tvorba se rozvíjí v posledních desetiletích 19. a v 1. polovině 20. století. K žánrové malbě mají blízko i další připravené ukázky: několik krojových studií a studií lidové architektury. Vedle prací, vycházejících z lidového prostředí jsme připravili i ukázky z malby městských motivů (V. Bartoněk, J. Multrus).

Projekci zajímavého celku z výtvarného umění doplní na přednášce ukázky krojových součástí z národopisného fondu muzea.


Ferdinand Velc, Z Domažlicka, kresba tušemFrantišek Slabý, Ráno, olej, 1907Zdeňka Vorlová-Vlčková, Hudci - detail, olej, plátno, 1914Antoš Frolka, Žena s plachtou, akvarel, 1932Václav Fiala, Česání chmele, Řevničov, uhel, 1941Václav Fiala, Žena v kroji, akvarel, 1942Václav Fiala, Kalivody, akvarelFrantišek Bouda, Stavení ze Slánska, olejJosef Scheybal, Interiér šopy, akvarel, 1955Josef Multrus, Stromovka - detail, olejVojtěch Bartoněk, Spor na dvoře - detail, olej