Výstava 13 kilometrů objevů brzy končí!


výstava a komentovaná prohlídka, hlavní budova muzea, do 17. dubna 2022

Ke svému závěru pozvolna spěje úspěšná velká archeologická výstava
13 kilometrů objevů, která atraktivním způsobem představuje to nej z nejrozsáhlejšího archeologického výzkumu na Slánsku, který předcházel stavbě severního obchvatu města. Upozorňujeme, že výstava končí 17. dubna, a proto s návštěvou neváhejte!!! Ve středu 23. března od 17 hodin proběhne rovněž poslední komentovaná prohlídka výstavy za účasti jejích autorek (Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.). Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

plakat komentovana prohlidka 13 km objevu brezen 2022