Vojtův letní kvíkvíz


soutěž pro děti, do 27. srpna 2022, expozice muzea

Připomínáme, že až do závěru srpna probíhá přímo v expozicích muzea
Vojtův letní kvíkvíz, který je určen pro všechny malé návštěvníky. Jak možná tušíte, název soutěžní hry o ceny je odvozen od jednoho z nejoblíbenějších exponátů v naší stálé expozici: vycpaného kance Vojty, který byl původně určen pro kratochvíli následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Losování výherců proběhne na Staročeském jarmarku v Třebízi 27. srpna.

Vojtův letní kvíkvíz