Vojno povol!

Poslední boje a rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918
Přednáška na téma výstavy Vojáci ze zemí Koruny české v 1. sv. válce
Ing. Josef Fučík

Malá galerie muzea 25. března v 17 hodin

Fotogalerie

Ing. Josef Fučík (1933), absolvent Vojenské akademie v Brně. Dlouhodobě se zabývá studiem středoevropského vojenství 19. a 20. století. Je autorem knih Soča (Isonzo) 1917, Piava 1918 Osmadvacátníci - Spor o českého vojáka 1. světové války 1914–1918 a spoluautorem publikace Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918. Je jedním z kolektivu autorů Knihy o Břevnově.