Vojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válce

Zahájení výstavy

Galerie muzea 7. března v 10 hodin

Vojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válceVojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válceVojáci ze zemí Koruny České v 1. sv. válce
Soutěžní tajenka pro děti ke stažení: pdf; xls

Země Koruny České (Čechy, Morava a Slezsko) představovaly po staletí významnou část vojenského potenciálu rakouské říše.

Před 1. světovou válkou se na českém území nacházela velitelství 2 armádních sborů, 2 střeleckých (zeměbraneckých)divizí, doplňovací velitelství a jednotky 22 pěších pluků, 9 praporů polních myslivců, 10 jezdeckých pluků, 7 různých dělostřeleckých útvarů, 14 střeleckých (zeměbraneckých) pluků a řady technických a týlových jednotek; to vše v 41 posádkových útvarech.

K vojenskému potenciálu nutno rovněž připočítat významný podíl na zbrojní výrobě monarchie (především Škoda Plzeň), ale i kapacity českého strojírenství, hutnictví a těžby uhlí.

V souvislosti s politickým úsilím o státoprávní emancipaci českých zemí vznikly v českých poslaneckých kruzích i pokusy o formování české vojenské politiky, jejíž jádro mělo vzniknout kolem zeměbraneckých vojenských sil. Tyto snahy byly v roce 1914 přerušeny vypuknutím světové války a došly svého uskutečnění až v samostatné Československé republice. Ve své době válečný konflikt 20. století přinesl mimo jiné bolševickou revoluci v Rusku a uspíšil rozklad třísetleté habsburské monarchie. Nesourodost a nestabilnost mírových smluv a poválečného uspořádání světa ovšem vedly o 20 let později k začátku ještě ničivějšího konfliktu – 2. světové válce.

V letech 1914—1918 bylo z českých zemí mobilizováno do rakousko-uherské armády na 1 200 000 mužů. Statisíce mladých mužů a otců rodin muselo obléknout šedou uniformu a odejít na frontu do Haliče nebo na Piavu bojovat. Kamenné pomníky se jmény těch, kteří se již domů nevrátili, stojí v každé vesnici i městě.

Na konci války Rakousko-Uherské říše zanikla a z jejich trosek vznikla řada nástupnických států včetně Československa. O jeho vznik se kromě politiků jako prof. T. G. Masaryk, dr. Edvard Beneš, nebo generál Rastislav Štefanik zasloužili českoslovenští zahraniční vojáci – legionáři, kteří bojovali v Srbsku, v Rusku, ve Francii a Itálii.


SOČSKÁ FRONTA 1915–1917

Na řece Soči (Isonzu), na pomezí tehdejších italsko-rakouských hranic, vznikla po vstupu Itálie do války po boku mocností Dohody v roce 1915 nová fronta. Táhla se od vrcholů Julských Alp až k pobřeží Jadranu. Během téměř tří let zde byla vybojována řada střetnutí mezi italskou a rakousko-uherskou armádou. Boje vyvrcholily dvěma obrovskými bitvami na Soči – desátou v květnu a červnu; jedenáctou v srpnu a září. V nich se italské polní síly s britskou a francouzskou pomocí pokoušely prolomit frontu a proniknout do nitra Rakouska-Uherska. Byl to nerovný boj, v kterém měli Italové velkou početní převahu.

Po porážce Rumunska a rozkladu ruské fronty v důsledku revoluce v roce 1917 byli z těchto oblastí přesunuti vojáci na sočskou frontu. Mezi nimi se ocitla většina českých pěších a dělostřeleckých pluků rakousko-uherské armády. Desáté a jedenácté sočské bitvy se tak zúčastnilo 40–50 tisíc mužů ze zemí Koruny české. S obrovskými ztrátami se podíleli na výsledku těchto bitev, v nichž se útočníku nepodařilo frontu prolomit.
Isonzo

KALENDÁŘ BITEV NA SOČI 1915–1917


1915
1. bitva 23. června–7. července
2. bitva 18. července–10. srpna
3. bitva 18. října–4. listopadu
4. bitva 10. listopadu–14. prosince


1916
5. bitva 11. března–16. března
6. bitva 4.–16. srpna
7. bitva 14.–19. září
8. bitva 9.–12. října
9. bitva 31. října–4. listopadu

1917
10. bitva 12. května–5. června
11. bitva 18. srpna–13. září
Německo – rakousko – uherská ofenzíva
u Kobaridu (Caporetto), zvaná též 12. bitvou
24.–27. října


Informace si můžete doplnit pomocí těchto webových stránek:

http://www.epp-ed.eu/Press/pintouch07/docs/071203isonzo.doc

http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/137-jana-hybaskova

http://www.palba.cz/printview.php?t=1807&start=0

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitvy_na_So%C4%8Di

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_Piav%C4%9B

http://www.lidovky.cz/bojovali-za-cisare-pana-07x-/ln_zabava.asp?c=A071205_102305_ln_zabava_hel

http://ww1.valka.cz/newdesign/v800/clanek_10651.html

http://www.vachal.cz/nafronte/index.html

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/435705-soca

http://www.kpvh-pardubicko.cz/1sv.htm

http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/prvni-svetova-valka.html