Virtuální model opevnění města a 3D skenování


čtvrtek 29. března 2018 od 17 h, městské kino Slaný

Na akci bude představen dlouho očekávaný projekt
Virtuální průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný. Tento v České republice unikátní počin bude představen jeho hlavním autorem, archeologem Mgr. Jiřím Ungerem. Vedle povídání s promítáním v kině (asi 60 minut) dojde i na praktické ukázky nové mobilní aplikace přímo „v terénu“. Setkání doplní student Stavební fakulty ČVUT Lukáš Hort informacemi o připravovaném projektu o slánském podzemí a možnostech 3D skenování. Aplikace pro mobilní telefony bude veřejnosti dostupná v průběhu dubna.

Krátké video z prezentace projektu studentům gymnázia

Projekt připravujeme za podpory Města Slaný, Archeologického ústavu AV ČR a společnosti Virtual History.
Vstupné je dobrovolné.

plakat prezetace unger hort