Velikonoční jarmark


Atrium Vlastivědného muzea ve dnech 2.–8. dubna 2009

Klub Míly Blahníkové a Vlastivědné muzeum v Slaném pořádá Velikonoční jarmark spojený s ukázkami prací žáků základních a mateřských škol Slánska na téma Naše Velikonoce.
Jarmark je doplněn výstavou šitých hraček paní Novákové.