Velká letní výstava k 130. výročí založení muzea Nejkrásnější pohledy na město a klenoty města Slaného

výstavní síň a galerie muzea, 29. července—3. října 2015

Výstavním vrcholem letošního kulatého výročí založení muzea, resp. muzejního spolku ve Slaném, bude
Velká letní výstava, kterou zahájíme ve středu 29. července 2015 v 17 hodin. Bude rozdělena do dvou částí: ve výstavní síni bude připraven výběr těch nejzajímavějších exponátů z muzejních sbírek (ty čítají na 30 tisíc sbírkových předmětů) napříč všemi obory, které jsou zde zastoupeny. V galerii muzea Vám představíme kolekci nejkrásnějších pohledů na naše město. K vidění bude mj. několik nově zrestaurovaných velkoformátových obrazů Slaného i dosud neviděné, vzácné předměty z muzejních depozitářů.

PLAKAT-letni-vystava-obrazek