Václav Fiala: Sochy ve městě


sochařská výstava, Masarykovo náměstí a Husova ulice, Slaný, 13. července—31. října 2021

V letním období je pro historické jádro města Slaného připravena další venkovní sochařská výstava, která navazuje na obdobné počiny předchozích let
(Lukáš Kmoch - Gibbus 2019, Kryštof Kaplan 2018, Čestmír Suška 2017). Tentokrát vystaví šestici svých děl renomovaný sochař Václav Fiala (*1955) z Klatov. Jeho monumentální díla zdobí řadu měst a obcí v České republice, dalších zemích Evropy i v Severní Americe a Austrálii. Autorovy objekty oscilují na pomezí abstraktního a konkrétního, skrývají určitý význam a vždy reagují na zcela konkrétní místa. Sochy pro město Slaný byly vybrány s citem a pochopením života, urbanismu a architektury našeho města. Pro vyjasnění smyslu budou připojeny popisky, které umožní hlubší pochopení autorského záměru. Použitý dřevěný materiál a ruční řemeslné zpracování odkazují na staré tradice a dovednosti našich předků. Jsme přesvědčeni, že výstava pozitivním způsobem oživí veřejný prostor v našem městě, podnítí k zastavení i zamyšlení, dodá nový kontext důvěrně známým místům a vnese nový rozměr do estetiky města Slaného - ovšem vždy s respektem a pochopením svého okolí. Doplňme, že místním divákům může být autor znám z nedalekého Zichovce, kde vytvořil letecký památník Jiřímu Hartmanovi a pamětní stélu "Jablko pro Ladislava Nodla".

Zahájení výstavy s komentářem autora proběhne v
úterý 13. července v 17 hodin. Setkání začne před budovou muzea.

Akce je součástí festivalu
Slánské muzejní léto a probíhá za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

Václav Fiala Sochy ve městě