Ukrývaní a ti druzí

přednáška, středa 27. listopadu od 17 hodin, malá galerie muzea

Ve své aktuální přednášce se slánský historik a didaktik dějepisu
Mgr. Milan Hes, PhD., zaměří na osudy ukrývaných Židů, tj. na specifickou kategorii přeživších holocaustu, kterým nebyla dosud v odborné literatuře věnována taková pozornost jako například vězňům ghett, koncentračních či vyhlazovacích táborů. Přednáška bude spojena s křtem dvou nových autorových knih. „Dny strachu – Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa“ a „Promluvili o zlu – Holocaust mezi dějinami a pamětí.“ Publikace vydalo v říjnu 2013 nakladatelství Epocha. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

plakat Ukrývaní a ti druzí