Textilní nástěnky a bytový textil 1. poloviny 20. století

Výstavní sál muzea 25. června v 16 hodin (fotogalerie)

Výstava potrvá do 16. srpna 2009

Pozvánka 1; 2
Kolekce bytového textilu od konce 19. století do poloviny 20. století představuje charakteristické znaky výbavy jak vesnického tak i městského obydlí, které se v této době výrazně prolínají. Výstavu, kterou připravilo Vlastivědné muzeum z vlastní rozsáhlé kolekce oděvu a textilu (přes 1500 sbírek) doplňují různé dobové vzorníky, ukázky dekorativních technik, s bohatým průvodním ilustračním materiálem. Jedním z rozšířených typů textilií uvedeného období je textilní nástěnka. Nejčastěji je to vlastně lineární obrázek s barevnou výšivkou na bílém plátně. Ústřední motiv je často vsazen do ozdobného rámce s motivy reagujícími na starší předlohy konce 19. století, nebo na secesní a folklorizující ornament. Obrázek s postavou, nebo zátiším, nebo jiným motivem bývá často provázen textovým heslem. Podobný styl jako uvedené nástěnky představují i jiné textilie: vložky do polic, ložní prádlo, ručníky, a další textilie, vyhotovené především z bavlněného plátna.

Na výstavě je připraven pracovní koutek pro skupinky, nebo jednotlivce, kteří mají zájem ztrávit v muzeu příjemnou chvilku kreslením, prací s textilním materiálem, nebo podobným způsobem.