Tajemství vepsaná ve tvářích


výtvarná výstava, galerie muzea (2. patro), 23. března—4. června 2016

Výstava
Tajemství vepsaná ve tvářích v galerii muzea (2. patro) bude zahájena vernisáží ve středu 23. března v 17 hodin. Tato výstava, která bude otevřena až do 4. června, sestává z nejzajímavějších portrétů ze sbírek muzea; převážně jde o malby, ale nebudou chybět ani portrétní fotografie a sochy (busty). Téma výstavy jsme zvolili zcela záměrně, neboť žijeme v období, kdy neustále hovoříme a potýkáme se s hledáním naší identity. Kdo jsme my a kým byli lidé, kteří zde žili před námi a kteří nám zanechali naše město, okolní obce a krajinu v té podobě, jak ji známe dnes? Pod často povrchní povšechnou hladinou vnímání našeho okolí jakožto jednolitého celku se skrývají početné lidské příběhy, osudy osob více či méně významných, z nichž však všichni určitou měrou zasáhli do dění v našem regionu. Přijďte se spolu s námi seznámit s našimi předky a jejich podobiznami, které se díky zručnosti umělců zachovaly až do dnešních dnů!

plakat-final-press