Svatební obřady v muzeu

Kromě svatebních obřadů v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, schválila rada MěÚ Slaný rozšíření nabídky o možnost konání svatebních obřadů v přírodním prostředí areálu Cífkova statku Národopisného muzea ve Třebízi. Svatbu v piaristické kapli je možné uzavírat celoročně, v Národopisném muzeu pouze v letních měsících červen—září. První svatební obřad po šedesáti letech proběhl 4. července 2008.

Svatební obřady v muzeu


Rada města vyslovila souhlas s možností oddávat v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie, která je součástí budovy Vlastivědného muzea. Současně na svém jednání 16. června 2008 schválila následující:

 1. svatby se budou objednávat na slánské matrice [hlavní budova 2. patro]
 2. oddávající dny jsou pátky s možností oddávat i v sobotu do 13 hodin
 3. uzavření sňatku na jiném místě než v obřadní síni Městského úřadu musí žadatel uhradit 1 000 Kč
 4. za uskutečnění v kapli Zasnoubení Panny Marie zaplatí 2 000 Kč v letním období [15. května—15. září], za svatbu v zimním období [16. září—14. května zaplatí 2 500 Kč]
 5. pro hudební doprovod je možné využít historických varhan, nebo klavíru. Za použití varhan se platí 500 Kč
 6. kaple bude otevřena 30 min. před svatebním obřadem
 7. finanční vyrovnání s hudebníkem si zajišťují svatebčané sami
 8. květinovou výzdobu si zajišťují snoubenci
 9. svatebčané si na městské policii zajistí povolení na odstavná místa pro auta před budovou
 10. před vstupem do prostoru kaple doporučujeme vypnout mobilní telefon
 11. kaple je součástí památkového objektu a její vchod je spojen se vstupem do městské knihovny. Je proto zakázáno z bezpečnostních důvodů sypání rýže. V případě nedodržení tohoto rozhodnutí je povinností účastníků prostranství před vchodem po obřadu uklidit, nebo zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.


Svatební obřady v muzeuSvatební obřady v muzeuSvatební obřady v muzeu