Společenství evropské paměti

Vlastivědné muzeum v Slaném se 24. dubna 2009 zapojilo do projektu Společenství evropské paměti.

Chceme se podílet na vytváření a budování portálu
Paměť národa. Pro tento účel jsme začali již v loňském roce shromažďovat vzpomínky pamětníků na události 20. století na Slánsku. Pokud jste ochotni poskytnout nám pro tyto účely své osobní poznatky historických události této doby kontaktujte nás telefonicky (+420) 312 522 209, nebo e–mailem: muzeum@slansko.cz

logo_memoryofnation_cs_CZ