Slaný na konci staré doby


procházka, středa 29. září 2021 od 17 hodin, historické jádro města

Zářijový program muzea uzavře procházka Slaný na konci staré doby. Ta je věnována památným místům ve Slaném, která jsou spojena s obdobím třicetileté války, nástupem rekatolizace a baroka [17. století]. Akce s výkladem ředitele muzea Mgr. Jana Čečrdleho proběhne poslední středu v září, sraz účastníků je u vstupu do muzea. Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na
symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je dobrovolné. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření. V případě velmi špatného počasí se akce nekoná. Na uvedených kontaktech je možné procházku objednávat též pro školy [termín dle dohody].

plakat prochazka ce črdle září 2021