Slaný a Slánsko v letech 1939—1945

Historická konference.
Konference bude zahájena v 9.00, ukončení je plánováno na 16.00 hodin. Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00—12.00, přestávka na oběd, 13.00—16.00), během kterých bude dostatek prostoru na diskusi, včetně přestávky na občerstvení.

Slaný a Slánsko v letech 1939—1945

Městské centrum Grand, sobota 6. listopadu 2010 v 9.00 hodin
Během konference bude možné zakoupit veškeré publikace z ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“. Těmi jsou sborník z historické konference „Slaný a Slánsko ve 20. století“ (112 stran), sborník příspěvků „Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských pamětníků“, obsahující i zajímavý filmový a fotografický materiál na vloženém DVD (176 stran), Sborník „1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“ (152 stran) a Sborník z historické konference „Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století“(212 stran).

Program