Slánský poklad

Prvním pořadem našeho muzea v roce 2013 bude beseda s názvem "Slánský poklad". Setkání je odpovědí všem, kteří projevili svůj zájem o výstavu "Znovunalezený slánský poklad mincí z 16. století", která byla otevřena u příležitosti Dnů evropského dědictví. Poklad je zajímavý nejen svým původem či složením, ale též lidskými příběhy, které jsou s ním úzce spjaty. Pohled přírodovědce, který poklad mincí zpracovával po technické stránce nabídne doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc., vědecký pracovník a pedagog (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze). Pohled humanitní či historický poskytne numismatik a historik umění PhDr. Jiří Lukas (Muzeum hlavního města Prahy). Můžeme se tak těšit na zcela mimořádnou mezioborovou diskuzi. Vstupné je dobrovolné.

Malá galerie muzea 16. ledna 2013 od 17 hodin

Slánsky poklad