Slánsko za 1. světové války


přednáška, středa 1. října od 17 hodin, malá galerie muzea


Zveme Vás na přednášku regionálního historika a politologa
PhDr. Michala Pehra, věnovanou výročí vypuknutí 1. světové války a jejímu dopadu na město Slaný a okolí. Přednáška se uskuteční ve středu 1. října v 17 hodin ve zrekonstruované místnosti malé galerie v přízemí muzea a v jejím rámci budou vystaveny originální dobové předměty s vojenskou tématikou. Tématu první světové války budeme věnovat pozornost i v dalších letech. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

plakat pehr prednaska 2014