Slánské rozhovory 2009

Novorenesance – východiska a realizace
Tradiční setkání bude zahrnovat dva bloky: první – východiska, připomene antické kořeny a následnou tradici antického umění v české architektuře. Druhá část – realizace, bude věnována novorenesanční architektuře, zastavíme se u památek ve Slaném, Vodňanech a Plzni – u staveb, které jsou spjaty se jmény Rudolfa Štecha, Mikoláše Alše a Josefa Bosáčka. (podrobnosti)

Kaple Zasnoubení Panny Marie, úterý 6. října 2009 od 9.30 hodin

Program

V průběhu slánských rozhovorů byla otevřena netradiční výstava "Dotyky Athény Ergané". Nabízí krátký pohled do vybraných kapitol antického umění a kultury u nás. Výstavu doplňují ukázky zapůjčené z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Dotyky Athény Ergané