Slánská muzejní noc a oslavy 360 let od založení gymnázia


pátek 1. června 2018, 15—22 h, muzeum, knihovna a městské kino, začátek u gymnázia

První pátek v červnu, na
Mezinárodní den dětí, Vás zveme k návštěvě pestrého programu Slánské muzejní noci. Sedmihodinový program bude současně připomínat trojí výročí spojená s rodem Martiniců: 2. (někdy počítáno 3.) pražská defenestrace 23. 5. 1618, dále 31. 8. 1638 se Slaný stává dědičně poddanským městem rodu Martiniců a konečně 1. 6. 1658 je vydána zakládací listina piaristické koleje ve Slaném – pozdějšího gymnázia. Slánská muzejní noc proběhne přesně v den 360. výročí vzniku zakládací listiny slánské piaristické koleje. Na akci spolupracujeme s infocentrem, knihovnou, odborem kultury MěÚ, KZMS a samozřejmě se slánským gymnáziem. Podrobný program naleznete na přiloženém plakátu.
Doba
Třicetileté války a rekatolizace Slaného inspirovaly nadějného českého sochaře Kryštofa Kaplana (*Praha 1987) k vytvoření konceptu nových (dočasných) uměleckých instalací ve Slaném. Tento vizuální umělec a hudebník je absolventem ateliéru sochařství pražské Akademie výtvarných umění u prof. Jindřicha Zeithammla a přímo se zaměřuje na vzájemné interakce sochařství a architektury. Je schopen moderními prostředky citlivě vstoupit do historického prostředí, často využívá kovové konstrukce, sádru, laminát či dřevo, které vycházejí ze svých obvyklých forem a oscilují mezi pocity klidu a ohrožení. Zdánlivé hrozící nebezpečí však může uvést do chodu jedině hybatel – člověk – svou fyzickou silou. Pozorovatel je tak uveden v pokušení a zapojuje se do interakce se sochou. V tomto duchu autor sestavuje sochy pro Slaný, které budou veřejnosti představeny v rámci Slánské muzejní noci v pátek 1. června.

Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. Další festivalové akce naleznete na
www.muzejninoc.cz .

Slánská muzejní noc 2018