S Vojtou za pokladem


S Vojtou za pokladem je název nové prázdninové hry pro děti se závěrečným losováním o zajímavé ceny. V čem hra spočívá? Po zakoupení vstupenky do stálých expozic Vlastivědného muzea vyplní malí návštěvníci zábavný soutěžní kvíz. Jednoduché otázky budou rozmístěny v jednotlivých částech muzea a děti zábavnou formou vtáhnou do prohlídky expozic. Vyplněný soutěžní lístek zájemci odevzdají průvodkyni.
Po ukončení hry a odhalení pokladu, jehož část si děti odnesou s sebou, budou správně vyplněné soutěžní lístky zařazeny do slosování, které proběhne na Staročeském jarmarku v Třebízi v sobotu 29. srpna. O výhercích budeme následně informovat na webových stránkách a Facebooku muzea.
Hra S Vojtou za pokladem je připravena
od 1. července.

soutez (kopie)