Restaurování Bible z r.1577 dokončeno!


Na počátku prosince dokončila MgA. Magdalena Rafl - Bursová náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky slánského muzea, tzv.
Melantrichovy Bible. Jde o 5. vydání českého předkladu Bible z dílny významného českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (asi 1511—1580). Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ představuje zásadní tiskařský počin své doby. Obnovenou knihu, kterou doprovází dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout právě při přednášce ve středu 27. ledna 2016 v 17 hodin v malé galerii muzea. Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje.

Posledni dny  Sodomy - vyobr azení v nově restaurované Melantrichově Bibli z r. 1577 ze sbirky slanskeho muzea.