Regio Slanensis

gymnázium V. Beneše Třebízského a hlavní budova muzea, 11.—22. března 2013

Na březen chystáme úzkou spolupráci se slánským
gymnáziem Václava Beneše Třebízského. Humanitně - vzdělávací pásmo s názvem Regio Slanensis je zaměřeno převážně na studenty gymnázia, ale na své si přijde i širší veřejnost. Na projektu dále spolupracujeme se společností pro ochranu kulturního dědictví Patria, Státním okresním archivem v Kladně, Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Českou archeologickou společností, Památníkem národního písemnictví, Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně a dalšími.

Témata všech jednotlivých akcí jsou zaměřena na širší region Slánska, jak název napovídá. Zastoupeny jsou obory jako historie, archeologie, výtvarné umění, knihovnictví a další, budou též představeny významná místa v okolí a inspirativní osobnosti.

Přehled jednotlivých akcí naleznete na plakátě. Upozorňujeme, že přednášky v aule gymnázia jsou zdarma otevřené i pro veřejnost!

Na akce v muzeu je s výjimkou koncertu (20. 3.) vstupné dobrovolné!

regio slanensis

Fotogalerie