Regio Slanensis a Loutna česká


vzdělávací cyklus, březen 2015, aula gymnázia a hlavní budova muzea

Závěr zimního období a počátek jara bude ve slánském muzeu patřit dvěma velkým tématům: 3. ročníku vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis a unikátnímu nálezu houslového partu barokního písňového cyklu Loutna česká.

Významným partnerem nám je
Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož zástupci celý cyklus zahájí i ukončí. V úterý 3. března pohovoří Mgr. Karel Kůt o archeologickém výzkumu v nedalekých Hrdlech na Litoměřicku, kde byly v r. 2014 objeveny prvky římského opevnění a pravěké hroby. Ve středu 4. března Mgr. Zdeněk Víšek posluchače seznámí s Židovskými hřbitovy na Slánsku. Ve čtvrtek 5. března nás navštíví kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze pan Michal Plavec, který má připraven povídání o letecké válce v letech 1939—1945 na Slánsku. První týden cyklu uzavře v pátek 6. března vedoucí oddělení zkoumání komunistické totalitní moci Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Milan Bárta s příspěvkem Osudové únorové dny roku 1948.

Druhý přednáškový týden uvede v úterý 10. března Mgr. Milan Hes, PhD. téma
Založení Kuratoria pro výchovu mládeže ve Slaném (aneb pokus o nacifikaci české mládeže). Ve středu 11. března nám PhDr. Irena Veverková z kladenského archivu přiblíží osudy kladenského rodáka a starosty Chicaga Antonína Čermáka a dalších českých emigrantů. Ve čtvrtek 12. března pohovoří Mgr. Květa Hrnčířová o paleografii, tj. vědě pojednávající o starých písmech a písemnictví. Vzdělávací pásmo v aule gymnázia zakončí zástupce ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., který návštěvníky seznámí s problematikou římských provincií a hranic římského impéria (limes romanus).

Závěr cyklu Regio Slanensis bude patřit písňovému cyklu
Loutna česká. S předstihem Vás upozorňujeme, že rekonstruovaný cyklus skladeb Loutna česká budete moci vyslechnout živě při koncertu souboru Ensemble Inégal ve čtvrtek 2. dubna v kapli Zasnoubení Panny Marie. Součástí koncertu bude křest nového CD s Loutnou českou, které bude na stejném místě nahráno v březnu. Koncertu bude předcházet tematická přednáška doc. Daňka, nálezce vzácného partu prvních houslí, spojená s výstavou hudebnin, která bude otevřena po celý duben.

Viz též
kultura.slansko.cz

regio slanensis 3 plakat

Fotogalerie