Regio Slanensis VIII


přednáškový cyklus, 16.—26. března 2020, aula gymnázia a hlavní budova muzea

Letos se již po osmé ponese březnový program muzea v duchu vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis. Hlavní část proběhne v aule slánského gymnázia, kde zazní osm tematických přednášek, které větší či menší měrou váží na oblast Slánska a okolí a jistě zaujmou i návštěvníky z řad veřejnosti, které bude aula rovněž otevřena. Pozornost jistě přitáhne příspěvek archeoložky Mgr. Drahomíry Malykové, Ph.D., která ve středu 18. 3. pohovoří o výsledcích archeologických výzkumů při stavbě severního obchvatu Slaného. Poslední příspěvek naopak přednese v malé galerii muzea ředitel gymnázia RNDr. Milan Dundr, CSc., na téma Slánská hora pohledem přírodovědce, a to ve čtvrtek 26. března od 17 hodin.

Program doplní první letošní koncert Kruhu přátel hudby. Ve
středu 25. března od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny. Důležitým bodem programu bude ve středu 18. března v 17 hodin zahájení výstavy Slánské jarní tání v galerii muzea. Dočasná expozice nabídne předměty z jednotlivých podsbírek muzea, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku. Důraz bude kladen na výtvarné umění, umělecké řemeslo, výrobky místních řemeslníků anebo textilie.

Regio Slanensis VIII plakat