Regio Slanensis IV.


přednáškový cyklus 7.—18. března 2016 v aule gymnázia, vernisáž 23. března 2016 v galerii muzea

Téměř celá polovina března se ponese v duchu čtvrtého ročníku vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis, na jehož přípravě se podílí slánské Gymnázium Václava Beneše Třebízského a společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria. Program cyklu je sestaven z celkem deseti odborných přednášek, které proběhnou v aule slánského gymnázia, jsou určeny především studentům, ale jsou současně bezplatně otevřeny nejširší veřejnosti. Přednášky můžete vyslechnout každý všední den od pondělí 7. do pátku 18. března vždy od 9:45 hodin. Příspěvky z oborů historie, archeologie, uměleckých disciplín, nových médií a dalších pronesou přizvaní specialisté z předních českých univerzit, výzkumných ústavů a muzeí, ale také archiváři i děti slánské 3. ZŠ. Cyklus bude završen vernisáží výstavy portrétů s názvem Tajemství vepsaná ve tvářích ve středu 23. března v 17 hodin v galerii muzea (2. patro).

Podrobný přehled všech přednášek naleznete na přiloženém plakátu.

regio slanensis 4 plakat