První pražská defenestrace 1416


přednáška, čtvrtek 24. října 2019 od 18:00, kaple Zasnoubení Panny Marie

Přednáška předního českého historika
prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., osvětlí příčiny, průběh a důsledky 1. pražské defenestrace, zlomové události, která 30. července 1419 zahájila husitskou revoluci a zároveň byla nepřímou příčinou smrti rozporuplného českého krále Václava IV. Soustředí se též na problém husitského radikalismu, k jehož významným centrům tehdy náleželo i město Slaný. Zájemce přístupnou formou seznámí s výsledky nejnovějšího bádání o významných událostech, jejichž 600. výročí si letos připomínáme.
Vstupné je dobrovolné.

plakat defenestrace 1419 čornej 2019