Prof. František Bílek a starokladrubští koně

Na přednášce přiblížíme zájemcům osobnost prof. Františka Bílka – zakladatele české hipologie a zootechniky, významného přírodovědce a genetika, kterému byla v r. 2010 odhalena na slánském Masarykově náměstí pamětní deska. Bílkovu odkazu se soustavně věnuje Ing. Lenka Gotthardová, CSc., emeritní ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Ta spolu s p. Jaromírem Bílkem připravila biografickou knihu „František Bílek – otec české hipologie a zootechniky.“ Knihu si budete moci na místě zakoupit, vstupné na přednášku je dobrovolné.

Prof. František bílek a starokladrubští koně

Přednáška a prezentace knihy, malá galerie muzea, středa 28. listopadu od 17 hodin
Prof. Bílek dal první impuls k záchraně koní Převalských, regeneroval starokladrubského vraníka (organizací UNESCO byl označen za 4. nejúspěšnějšího genetika ve své době na světě), povznesl zootechniku na úroveň důležitého vědního oboru, napsal jedinečné odborné knihy – Obecnou zootechniku (1933) a s kolektivem autorů Speciální zootechniku (1953), v druhé publikaci je autorem uceleného odborného, ale přitom velmi srozumitelného popisu plemen koní a řady dalších kapitol. Je zakladatelem Hipologického muzea ve Slatiňanech, díky jeho odbornému posudku sedí Kafkův Jan Žižka na slezském noriku Albinu Thesseovi a nikoliv na arabském hřebci. A k tomu přednášel tisícům studentů a léčil stovky lidí. Toť Profesor PhDr. et. MUDr. František Bílek, DrSc.
Těžko říci, co všechno by ještě musel pan profesor udělat, aby se dostal i do českých encyklopedických slovníků. Ty totiž tvrdošíjně většinou uvádějí pouze jeho jmenovce slavného Františka Bílka (1872 – 1941), sochaře a grafika, představitele secese a symbolismu.
V přednášce si připomeneme práci a význam osobnosti pana profesora Bílka, citace z jeho děl, obhajobu koní starokladrubských a vzpomínky na člověka renesančního typu, který dosáhl hlubokých znalostí v mnoha oborech lidské činnosti – ve filozofii, lékařství, zootechnice, umění, hudbě či literatuře. A do všeho vkládal svoji ušlechtilou duši, potřebný nadhled a vzácný lidský přístup, takt a skromnost. A k tomu si pohovoříme i chovu koní starokladrubských. Nechť vás osobnost a dílo pana profesora obohatí a inspiruje. Naše doba velmi potřebuje nové pány profesory Bílky…