Prezentace sborníku Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století

Představena nejnovější publikace věnovaná vojenství v našem regionu a významným událostem i osobnostem s ním spjatým, a to napříč 20. stoletím.

Malá galerie muzea čtvrtek 21. října v 16 hodin

Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století
Na podzim roku 2009 se ve slánském Městském centru Grand konala historická konference Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Téma armády a Slánska totiž nebylo vybráno náhodou. V našem regionu se narodila či žila řada mužů, jejichž osudy byly s brannou mocí spojeny. Například pilot Karl Hesse, ale i Rudolf Polanecký, narozený v Blahoticích u Slaného, kterému je věnován jeden ze samostatných příspěvků.
Další příspěvky popisují osudy brigádního generála Rudolfa Bulandra, rodáka z Kobylník a generála zdravotnictva MUDr. Antonína Kůrky, narozeného v Libovici a zemřelého ve Slaném. Druhým generálem zdravotní služby z našeho regionu je MUDr. Josef Smělý, narozený na Velké Bučině, kde žil i na sklonku svého života, jehož hrob se nachází ve Velvarech.
Z regionu pochází i podplukovník generálního štábu (plukovník generálního štábu in memoriam) Stanislav Suledr, narozený v Kamenném Mostě, plukovník (brigádní generál in memoriam) Josef Berounský, rodák ze Slaného, či major tankového vojska (generálmajor in memoriam) René Černý, narozený ve Kvíčku. Dalšími jsou letci - slánský rodák, četař z 311. perutě RAF Felix A. Heller, poručík z 311. perutě a neuměřický rodák Stanislav Zeinert, či štábní rotmistr a Flying Officer RAF Alois Mžourek z Hospozína.

Dovolte mi však malou odbočku, kterou - na příkladu dvou důstojníků narozených ve Slaném - poněkud zrelativizuji význam svých předchozích slov o rodácích, neboť někteří v našem regionu pobyli opravdu jen krátkou dobu.

Josef Berounský se sice narodil v srpnu 1895 ve Slaném, ale strávil mládí v carském Rusku, kde se jeho rodina usadila. Tam také od roku 1906 studoval na gymnáziu, roku 1914 odmaturoval, vychodil čtyři semestry na Charkovské univerzitě a v srpnu 1916 vstoupil do československých legií.
Renát Černý (jméno na René si změnil až v březnu 1938) se narodil v červenci 1914 ve Kvíčku u Slaného v rodině českého železničáře, ale obecnou školu již navštěvoval v letech 1921–1925 ve Zbečně u Křivoklátu a v letech 1925–1926 pak v Ploskovicích u Litoměřic. Státní reálné gymnázium začal studoval v Liberci, ale po dalším stěhování rodiny studium dokončil až v Jičíně, kde v červnu 1934 maturoval. Po celý svůj život byl slánský rodák Černý domovsky příslušný do Terezína.
Mezi těmi, jejichž pouta s naším regionem jsou o poznání pevnější, je rotmistr Karel Svoboda, narozený 18. října 1912 ve Slaném. Zde vychodil 5 tříd obecné školy, 4 třídy měšťanky a dále absolvoval dvouletou obchodní školu. Ve Velké Británii byl v září 1941 přijat do výcviku pro zvláštní úkoly ve vlasti, zařazen do výsadkové skupiny Antropoid, ale pro zranění z této skupiny vyřazen. Následně byl 18. května 1943 zařazen ve funkci radiotelegrafisty do operační skupiny WOLFRAM, vysazené v noci ze 13. na 14. září 1944 v prostoru obce Nytrová v Beskydech.
S naším městem je spojen i plukovník generálního štábu Václav Podhora, narozený 3. června 1895 v Brandýsku, který navštěvoval 1906 – 1913 vyšší reálné gymnázium ve Slaném, kde maturoval a dokončil zde rovněž českou obchodní akademii.
Poslední významnou osobností je divizní generál Bedřich Neumann, narozený 3. dubna 1891 v Třebichovicích, který v letech 1902 – 1910 absolvoval vyšší gymnázium ve Slaném. Důstojník od roku 1917, velitel jedné z divizí prvorepublikové armády, za protektorátu zástupce velitele vojenské odbojové organizace Obrana národa. V zahraniční armádě zastával řadu významných funkcí, včetně náčelníka štábu Čs. vojenské správy ve Francii (1940), náčelníka Štábu pro vybudování čs. branné moci v Londýně (1943 - 1944) a náčelníka štábu Hlavního velitelství v Londýně (1944 - 1945). Když se v dubnu 1945 chopila v Košicích moci nová československá vláda, jedním z jejích prvních aktů byl návrh, aby generálové Bedřich Neumann, Sergej Ingr a František Moravec byli zproštěni funkcí, který president Beneš schválil. Po únoru 1948 byl generál Neumann penzionován a v létě 1948 odešel za hranice - do Velké Británie. Zemřel 16. července 1964 v Londýně.
V poválečném vývoji je možné zmínit plukovníka dělostřelectva Richarda Zdráhalu (jeho životní a válečné osudy vyšly knižně roku 1990 pod názvem Válčil jsem v poušti, autorem byl František Fajtl), který byl v říjnu 1950 velitelem 5. mechanizované divize ve Slaném, či spisovatele Otu Pavla. Z nedávné historie je se Slaným spojen generál Heliodor Píka, protichemický prapor, který se účastnil roku 1991 války v Perském zálivu nebo 4. průzkumný prapor Armády České republiky.
Sborník z konference Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století bude veřejnosti slavnostně představen ve čtvrtek 21. říjne od 16.00 hodin v Malé galerii slánského muzea za osobní účasti některých autorů.

Během presentace nového sborníku bude možné zakoupit veškeré publikace z ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“. Těmi jsou Sborník z historické konference „Slaný a Slánsko ve 20. století“ (112 stran), sborník příspěvků „Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských pamětníků“, obsahující i zajímavý filmový a fotografický materiál na vloženém DVD (176 stran), Sborník „1939 – 1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“ (152 stran).

Všichni zájemci o historii armády, obou světových válek, Slaného i celého regionu jsou srdečně zváni.

Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta královského města Slaný