Prezentace 27. ročníku Slánského obzoru


středa 24. června 2020 od 17 hodin, malá galerie muzea

V polovině června bude společností Patria, z.s., a naším muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaného vydán již 27. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, který přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.

Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí - Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika. Statě a pojednání přinášejí odborné texty Milana Dundra
Významné stromy, které mají souvislost s Gymnáziem V. Beneše Třebízského ve Slaném, Jana Čečrdleho Jiří Adam z Martinic a Giovanna Gonzaga a Zdeňka Víška Antisemitské nepokoje 1899 ve Slaném pohledem dobového tisku.

Dějinám dvacátého století jsou věnovány studie
Ostraha zámku v Lánech za prezidentů Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda [M.Bárta] a Výsledky parlamentních voleb a voleb do zastupitelstev obcí 1990 ve Slaném (M. Hes). V Portrétní galerii se čtenáři mohou například seznámit s připomenutím životních osudů posledního slánského purkmistra Antonína Prügla (1829–1919) a kladenského hudebníka Adolfa Kubáta (1899–1980). Zprávy obsahují informace Petry Kubrové Zemědělství na Slánsku – nová expozice v Národopisném muzeu a Ireny Veverkové a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2019. Rubrika Kronika pak přináší příspěvky Spolek divadelních ochotníků ve Slaném [M. Balá, J. Cingrová] a Napínavá četba ve slánské kronice II. [O. Judlová].

Na veřejném uvedení Slánského obzoru vystoupí s komentovanou prezentací svých příspěvků ředitel slánského muzea Jan Čečrdle, dále zástupkyně ředitele muzea Petra Kubrová a ředitel slánského gymnázia Milan Dundr. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

(z redakční rady Slánského obzoru)

plakat 27 slansky obzor prezentace 2020 2