Prezentace 20. Slánského obzoru a povídání o starých fotografiích


Povídání k již otevřené výstavě
Slaný v minulosti proběhne dne 25. června po 16. hodině u příležitosti slavnostní prezentace kulatého 20. čísla Slánského obzoru - ročenky, která přináší pozoruhodné zprávy, statě, pojednání a portréty osobností z regionu převážně z oblasti historických věd. Vydavatelem Slánského obzoru je společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria spolu s naším muzeem a Státním oblastním archivem v Kladně. Letos se můžete těšit např. na příspěvky o zaniklé slánské Pražské bráně, znacích na Velvarské bráně, zámeckých knihovnách na Slánsku či vztahu básníka Jaroslava Vrchlického k našemu městu. Na setkání promluví zástupci společnosti Patria PhDr. Václav Moucha, CSc. (předseda společnosti), PhDr. Zora Dvořáková (vedoucí redakční rady), PhDr. Irena Veverková (tajemnice) a slánští historikové Mgr. Zdeněk Víšek a Mgr. Milan Hes, PhD. O starých fotografiích pohovoří správkyně knihovny a fotografického fondu slánského muzea Ivana Hušáková. Připraveno je malé občerstvení.

Úterý 25. června 2013 od 16 hodin, malá galerie muzea

PATRIA_005_RGB
slansky obzor