Představení nového Slánského obzoru


středa 23. června 2021 od 17.00, malá galerie muzea

Na sklonku školního roku bude společností Patria, z.s., a Vlastivědným muzeem ve Slaném za finančního přispění Města Slaný vydán již 28. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková. Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a pojednání přinášejí přírodovědnou studii Milana Dundra Zajímavé stromy, které rostou ve Slaném, dále dva texty Zdeňka Víška 100. výročí stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném a Architekt Josef Hoffmann a Dům hostů Poldiny hutě v Kladně i odbornou stať Milana Hese Dějiny regionu – region v dějinách.
V Portrétní galerii se čtenáři mohou seznámit s životními osudy profesora slánské obchodní akademie Karla Výborného [Milan Bárta] a Viktora Reimanna – bratra významného kladenského architekta Antonína Raymonda [Irena Veverková].
Zprávy pak obsahují texty Olgy Judlové Slánská stopa vnuka Boženy Němcové, Libora Dobnera U hrobu sokolského náčelníka a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2020.
Rubrika Kronika pak přináší příspěvek Napínavá četba ve slánské kronice III., jehož autorkou je Olga Judlová.

Veřejné uvedení Slánského obzoru předseda společnosti Zdeněk Víšek s komentovanou prezentací o stržení barokního sloupu na náměstí ve Slaném. Moderátorkou akce bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

Redakční rada Slánského obzoru

plakat 28 slansky obzor prezentace 2021