Přednáška o starých pověstech českých

Zveme na přednášku „Od Kristiána k Jiráskovi“ věnovanou vzniku a vývoji starých pověstí českých, které jsou jedním z pilířů české národní identity.

Příspěvek přednese pravděpodobně nejfundovanější odborník na tuto problematiku v Čechách – PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze.

Petr Mašek je současně hlavním autorem probíhající velkolepé výstavy „Staré pověsti české“ v historické budově Národního muzea (kde ostatně můžete shlédnout i předměty zapůjčené ze Slaného spjaté se Slaným pramenem a legendárním knížetem Nezamyslem) a autorem nové knihy „Prastaré pověsti české“.

Malá galerie muzea středa 6. dubna v 17 hodin

plakat povesti obr


„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“„Od Kristiána k Jiráskovi“

Televizní upoutávka na výstavu „Staré pověsti české“: