Před rokem nás opustil Václav Moucha


V neděli 16. srpna 2015 si připomínáme jeden rok ode dne, kdy nás ve věku 81 let navždy opustil významný český archeolog, čestný občan města Slaného a blízký spolupracovník našeho muzea PhDr. Václav Moucha, CSc. Více o dr. Mouchovi si můžete přečíst v přiložených článcích převzatých z odborného časopisu
Archeologické rozhledy.