Praha - rudolfinské reflexe


pátek 6. dubna 2018 od 17 h – vernisáž, zahájení výstavní sezóny
a Dnů italské kultury ve Slaném 6. dubna


grafická výstava, 7. dubna—17. června 2018, galerie muzea (2. patro)

V dubnu zahájíme letošní výstavní sezónu. Podstatná část čtvrtého měsíce roku bude současně patřit
Dnům italské kultury, s nimiž je logicky i tematicky propojen program muzea. V první řadě zahájení celého festivalu, ilustrujícího různé aspekty současné i historické Itálie, proběhne v na muzejní půdě: slavnostní vernisáží otevřeme nejen celotýdenní „italské“ pásmo, ale také výstavu, která bude mít ve Slaném svou českou premiéru a kterou na podzim roku 2017 spatřilo pouze město Gesualdo v jihoitalské Kampánii. Hlavní partnerem expozice je prestižní Sdružení českých umělců grafiků Hollar, u jehož loňského 100. výročí založení jsme – ve volné návaznosti na slánský prvorepublikový spolek Trhlina – navázali vzájemnou spolupráci, která tak přináší svůj první šťavnatý plod. Výstava předních českých grafiků současnosti s názvem Praha – rudolfinské reflexe nás myšlenkově přenese do jednoho z nejslavnějších období českého království, kdy vědy a umění hrály nejen v Praze první housle. Vedle fantazií opředených postav císaře Rudolfa II., vynalézavých alchymistů, geniálních umělců, skutečných i falešných vědátorů a všelijakých kejklířů z pražského dvora připomeneme také postavu jihoitalského šlechtice, významného hudebního skladatele a madrigalisty Carla Gesualda (1566—1613) zmítaného osudem i vnitřními démony. Nábožensky tolerantní počínání císaře bylo v trnem oku ambiciózního smečenského šlechtice Jaroslava Bořity z Martinic, který od roku vydání Rudolfova majestátu (1609) stanul ve funkci dvorského maršálka Českého království a jehož kariéra předznamenala nadcházející tvrdé období rekatolizace Čech a Třicetileté války. Bezstarostné rudolfinské období, kdy kulturně a hospodářsky vzkvétalo i naše město, je k tomu, co mělo přijít, v příkrém kontrastu.

Praha - rudolfinské reflexe