Pohledy ze Slánska a osobnosti v obrazech Václava Tomana

Výstavní sezónu Vlastivědného muzea ve Slaném letos zahájíme vernisáží výstavy malíře Václava Tomana. Tento umělec nejen že měl místní vazby k našemu regionu (většinu osobního i profesního života strávil ve Zlonicích), nejen že již ve 20. letech minulého století vystavoval ve Slaném, ale především zachytil důvěrně známá místa Slánska neopakovatelným způsobem, který dokumentuje krásu a pestrost našeho kraje tak, jak jej viděli naši předchůdci v 1. polovině 20. století.

Vedle krajin a pohledů na městečka a vesnice uvidíte také bravurní portréty, včetně podobizen známých osobností; vystaven bude mj. po desetiletí skrývaný a umělecky mimořádně zdařilý portrét prezidenta Emila Háchy, jehož historický obraz je až v posledních dvou desetiletích uváděn na pravou míru. Václav Toman zvládal i další malířské disciplíny – na výstavě tak spatříte mj. některé figurální žánrové scény či zátiší.


pozvanka toman

Galerie muzea (2. patro), 11. února 2012 v 10 hodin