Pěšky napříč republikou - Od východu na západ aneb 2222 mil po hradech a zámcích


přednáška, středa 20. dubna 2022 od 17 hodin, malá galerie

Třetí letošní přednáškou bude v malé galerii muzea příspěvek historika
PhDr. Martina Vostřela, Ph.D., (oddělení novodobých dějin Oblastního muzea v Lounech) na téma Pěšky napříč republikou – Od východu na západ aneb 2222 mil po hradech a zámcích. Tentokrát nás toulky nejen po vlasti české provedou od česko-slovensko-polského Trojmezí na Hrčavě přes Pováží, jižní Moravu, Vysočinu a jižní Čechy zpět na začátek cesty – na Trojmezí Čech, Bavorska a Saska. Vstupné je jako vždy dobrovolné.

plakat přednáška vostřel duben 2022